• Μήκος: 150 cm
  • Πάχος: 2,5 mm
  • Εσωτερική Ø: 11 mm
  • Εξωτερική Ø: 16 mm