Όροι & Κανονισμοί

Η σύναψη συμφωνίας μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα πριν από την εκτέλεση της παραγγελίας, να διαπραγματευτεί όλες τις διατάξεις της συμφωνίας με τον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιημένων διατάξεων των κανονισμών που ακολουθούν. Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται γραπτώς και να αποστέλλονται στην διεύθυνση του Πωλητή

www.hlektroniko-tsigaro.eu

Δωδεκανήσου 15,
164 52 Αργυρούπολη , Αθήνα

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής εγκαταλείψει τη δυνατότητα σύναψης της συμφωνίας με την εκτέλεση προσωπικών διαπραγματεύσεων, τότε εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί κατά την ισχύουσα νομοθεσία.