Επιστροφές και παράπονα

Λήψη έντυπου καταγγελίας
Κάντε λήψη του έντυπου χρήσης της εγγύησης
Επιστροφές και παράπονα στο κατάστημα info@hlektroniko-tsigaro.eu
Αγαπητέ Πελάτη, εάν βρίσκεστε σε αυτή την ιστοσελίδα, σημαίνει ότι προέκυψε κάποιο λάθος κατά την εκτέλεση της παραγγελίας ή δεν είστε ικανοποιημένοι με την αγορά σας.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκνευρίζεστε! Η εταιρεία μας σέβεται απόλυτα τα δικαιώματά σας. Παρακάτω σας παρέχουμε πληροφορίες, που θα σας βοηθήσουν για να υποβάλετε άμεσα και εύκολα το παράπονό σας ή να εκτελέσετε την επιστροφή το προϊόντος στα πλαίσια υπαναχώρησης από την συμφωνία.

Φυσικά, δεν υποχρεούστε να χρησιμοποιήσετε τα δικά μας έντυπα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά ή να προετοιμάσετε από μόνοι σας το κατάλληλο έγγραφο. Η απόφαση εξαρτάται μόνο από εσάς!

Αρχικά επιλέξτε, ποια από τις περιγραφόμενες περιπτώσεις ανταποκρίνεται στη δική σας περίπτωση και κάντε λήψη του κατάλληλου εντύπου.

 1. Αγορασμένα προϊόντα:
 • α) τα παρέλαβα κατεστραμμένα
 • β) παρέλαβα διαφορετικά, απ’ ότι είχα παραγγείλει
 • γ) τα παρέλαβα και δεν συμμορφώνονται με την συμφωνία.

Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο και να κάνετε χρήση του εντύπου που βρίσκεται στον ιστότοπό μας. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι κατάλληλα ασφαλισμένα κατά την διάρκεια της μεταφοράς και να παραδίδονται στην διεύθυνσή μας:

 1. Άλλαξα γνώμη και θα ήθελα να επιστρέψω το σύνολο ή ένα μέρος των προϊόντων.

Η δήλωση υπαναχώρησης από την συμφωνία θα πρέπει να αποσταλεί εντός 8 ημερών από την ημέρα παραλαβής της αποστολής. Το έντυπο υπαναχώρησης από τη συμφωνία βρίσκεται στον ιστότοπό μας.

Από τη στιγμή υποβολής της δήλωσης για υπαναχώρηση από την συμφωνία, έχετε 8 ημέρες για την αποστολή των προϊόντων από την αγορά των οποίων υπαναχωρήσατε.

Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι κατάλληλα ασφαλισμένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και να παραδίδονται στην διεύθυνσή μας:

Δωδεκανήσου 15, 164 52 Αργυρούπολη

Υπαναχώρηση από τη συμφωνία.
Δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση

 1. Ο Καταναλωτής έχει το δικαιώματα να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία που έχει επισυναφθεί από απόσταση, χωρίς να αναφέρει αιτιολογία και χωρίς κανένα κόστος, με εξαίρεση τα έξοδα μεταφορας .
 2. Η προθεσμία υπαναχώρησης από μια συμφωνία που έχει συναφθεί από απόσταση λήγει σε 8 ημέρες από τη στιγμή διάθεσης του προϊόντος, ενώ για την διατήρηση της προθεσμίας αρκεί η αποστολή μια δήλωσης πριν από τη λήξη της.
 3. Ο Καταναλωτής μπορεί να υποβάλλει δήλωση υπαναχώρησης από την συμφωνία στο έντυπου
 4. Ο Πωλητής αποκλείει το ενδεχόμενο υποβολής δήλωσης για υπαναχώρηση από την συμφωνία σε άλλη μορφή πέραν της γραπτής.
 5. Ο Πωλητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει άμεσα τον Καταναλωτή μέσω e-mail (δηλωμένου κατά τη σύναψη της συμφωνίας και άλλου εάν δόθηκε στην υποβαλλόμενη δήλωση) σχετικά με την παραλαβή της δήλωσης για την υπαναχώρηση από τη συμφωνία.
 6. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από την συμφωνία, η συμφωνία θεωρείται άκυρη.
 7. Ο Καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει άμεσα στον Πωλητή το αντικείμενο, αλλά το αργότερο εντός 8 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία αποχώρησε από την συμφωνία. Για την διατήρηση της προθεσμίας αρκεί η επιστροφή του αντικείμενου πριν από την λήξη της.
 8. Ο Καταναλωτής αποστέλλει τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της συμφωνίας, από την οποία υπαναχώρησε με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη.
 9. Ο Καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα παροχής του ψηφιακού περιεχομένου, το οποίο δεν είναι αποθηκευμένο σε υλικό μέσο, εφόσον δεν έχει συναινέσει σε μια τέτοια υπηρεσία πριν από την λήξη της προθεσμίας από την υπαναχώρηση από την συμφωνία ή δεν ενημερώθηκε σχετικά με την απώλεια του δικαιώματός του να υπαναχωρήσει από την συμφωνία κατά τη στιγμή χορήγησης τέτοιας συμφωνίας ή ο επιχειρηματίας δεν παρέδωσε την επιβεβαίωση.
 10. Ο Καταναλωτής έχει την ευθύνη για την μείωση της αξίας του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της συμφωνίας και αποτέλεσμα της χρήσης του από αυτή, με τρόπο διαφορετικό από την φύση, τον χαρακτήρα και την λειτουργία του προϊόντος.
 11. Ο Πωλητής θα πρέπει άμεσα, το αργότερο εντός 8 ημερών από την ημέρα παραλαβής της δήλωσης σχετικά με την υπαναχώρηση από την συμφωνία που υποβλήθηκε από τον Καταναλωτή, να επιστρέψει στον Καταναλωτή όλες τις καταβληθέντες πληρωμές που έγιναν από αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και τα έξοδα παράδοσης του αντικειμένου, ενώ αν καταναλωτής έχει επιλέξει ως τρόπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο Πωλητής, ο Πωλητής δεν επιστρέφει το επιπλέον κόστος στον Καταναλωτή.
 12. Ο Πωλητής επιστρέφει τα χρήματα χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποίησε και ο Καταναλωτής, εκτός και αν ο Καταναλωτής συμφώνησε ρητά σε άλλη μέθοδο πληρωμής, η οποία δεν του επιφέρει κανένα κόστος.
 13. Ο Πωλητής μπορεί να αναστείλει την επιστροφή των χρημάτων που έλαβε από τον Καταναλωτή μέχρι τη στιγμή που λαμβάνει και πάλι το αντικείμενο ή λαμβάνει από τον Καταναλωτή απόδειξη της αποστολής του, ανάλογα με το γεγονός που προηγείται πρώτο.
 14. Ο Καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία:
  • α) της οποία η τιμή ή η αμοιβή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, στις οποίες ο Πωλητής δεν έχει κανένα έλεγχο και οι οποίες μπορούν να συμβούν πριν την λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης από την σύμβαση
  • β) της οποίας αντικείμενο υπηρεσίας είναι ένα προϊόν μη προκατασκευασμένο, που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή για να ανταποκριθεί στις ατομικές του ανάγκες
  • γ) της οποία αντικείμενο υπηρεσίας είναι ένα προϊόν που υπόκειται σε ταχεία φθορά ή που έχει μικρή διάρκεια ζωής
  • δ) της οποία αντικείμενο υπηρεσίας είναι ένα προϊόν που παραδίδεται σε σφραγισμένη συσκευασία, το οποίο μετά το άνοιγμα της συσκευασίας δεν μπορεί να επιστραφεί για λόγους υγείας ή υγιεινής, εάν η συσκευασία ανοίχτηκε μετά την παράδοση
  • ε) της οποία αντικείμενο υπηρεσίας είναι προϊόντα, τα οποία μετά την παράδοση, λόγω του χαρακτήρα τους, παραμένουν αδιαχωρίστως συνδεδεμένα με άλλα προϊόντα
  • ζ) της οποία αντικείμενο υπηρεσίας είναι ηχητικές ή οπτικές εγγραφές ή λογισμικά υπολογιστή που παρέχονται σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η συσκευασία ανοίχτηκε μετά την παράδοση
  • η) για την παροχή ψηφιακού υλικού, το οποίο δεν είναι αποθηκευμένο σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση της υπηρεσίας ξεκίνησε με την ρητή συγκατάθεση του Καταναλωτή πριν την λήξη της προθεσμίας για την υπαναχώρηση της συμφωνίας και μετά από την ενημέρωσή του από τον επιχειρηματία σχετικά με την απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης από την συμφωνία